KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ควรสร้างสรรค์สังคมให้เป็นแบบไหน

ยุคนี้เทคโนโลยี กำลังมาป่วนสังคม เราควรมีสังคมแบบไหน ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและออนไลน์

ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2020-02-03 11:29:16 Like 0

ทั้งป่วนเเละปลุกการรับรู้ในเเบบใหม่ๆครับ อาจารย์ผู้สอนคงต้องยอมรับเเละปรับตัวยอมว่าเทคโนโลยีในโลกออนไลน์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้จริง เเละคงอยู่กันไปเเบบนี้เเหละครับ คงมีทั้งป่วน ปลุก ปรับ รับความเปลี่ยงเเปลง เเละไปต่อให้ได้ครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 20:49:50 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet