KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ท่านมีวิธีการประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอย่างไรบ้าง และวิธีประเมินผลดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร

ท่านมีวิธีการประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอย่างไรบ้าง และวิธีประเมินผลดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-22 08:29:37 Like 0

คุณธรรมเเละจริยธรรมตีความได้กว้างมาก สำหรับมุมมองของผม คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่เราคุ้นชิน มักวัดผลเชิงประจักษ์เป็นหลัก เช่นความรับผิดชอบในการเข้าเรียน การส่งงานตามภาระหรืองานที่ครูมอบหมาย ซึ่งการวัดผลเเบบนี้สามารถวัดได้ในดีในกลุ่มนักศึกษาที่ว่านอนสอนง่าย มีการขัดเกลาเลี้ยงดูมาอย่างดีมีระเบียบวินัยสูง เเต่สำหรับสายศิลปะเเละการออกเเบบที่ผมสอนอยู่ วิธีการเเบบนี้อาจดูไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะเด็กสายศิลปะมักมีเเนวคิดที่นอกกรอบ พยายามเลี่ยงกฏที่เราขีดเส้นเอาไว้เสมอ การประเมินในข้อนี้จึงควรผ่อนปรนยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสายวิชาการสอน เเละตามสภาวะความเป็นจริงของเด็กเเต่ละรายไป ครูอาจารย์ควรสลัดคราบผู้มีอำนาจ ผู้คุมกฏ ไปสู่ผู้ที่มองศิษย์อย่างเมตตา ดังนั้นการประเมินจึงควรให้อิสระเเก่ครูเเละศิษย์ในการวางกฎกติกาข้อนี้ร่วมกันตั้งเเต่เเรกเริ่มในการสอนในเเต่ละวิชา

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 20:10:35 Like

นักศึกษาวิทยาลัยดนตรีก็ยังมีเด็กที่เข้าเรียนไม่ตรงเวลาอยู่เป็นจำนวนมาก วิธีการประเมินผลของอาจารย์แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปค่ะ

การประเมินผลในวิชาทฤษฎีดนตรี วิทยาลัยดนตรี ที่ตัวเองสอนอยู่นั้น อาจจะใช้วิธีคล้ายๆ กันกับอาจารย์เจ้าของกระทู้ คือ พยายามทำความเข้าใจ ให้ความเมตตากับเด็ก แต่ในขณะเดียวกัน เราจะสอนเค้าไปด้วยจนกว่าจะจบเทอม อย่างเช่น เมื่อนักศึกษาเข้าเรียนสายหรือขาดเรียนเกิดที่กำหนดไว้ ก็จะบอกต่อหน้าเด็กทั้งชั้นว่ามีใครขาดเกินกำหนดแล้วบ้าง โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อให้คนที่ขาดเกินกำหนดเกรงใจเพื่อนที่ตั้งใจเข้าเรียน และยอมรับผลที่เค้าจะต้องได้รับ เด็กทุกคนที่ทำผิด จะได้รับโอกาสแก้ตัว เช่น คนที่เรียนเก่ง แต่มักเข้าเรียนสาย หรือขาดเกินกำหนด อาจจะไม่ต้องถึงขั้นตัดสิทธิ์สอบ แต่ก็จะไม่ได้เกรด A เพราะถือว่ามีคุณภาพเฉพาะด้านวิชาการ แต่ยังขาดคุณภาพด้านความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับคนในสังคม เน้นสอนให้นักศึกษาตระหนักว่าถ้าเรียนจบไปแล้ว เค้าอยากเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับใดของสังคม

นักศึกษาวิทยาลัยดนตรีมักถูกตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอก แต่ในความเป็นจริง พวกเค้าถูกสอนว่า

- ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักศึกษามาเรียน ใส่กางเกงขาสั้นมาในวันเรียนปกติก็ได้ อาจสายได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ต้องตามเนื้อหาและการส่งงานให้ทันด้วยตัวเอง

- อาจพูดจาไม่สุภาพกับเพื่อนๆ ได้ แต่ต้องรู้จักมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ทักทายครูอาจารย์ แม่บ้าน รปภ. ฯลฯ อย่างสุภาพ โดยเฉพาะเวลาไปสอบนอกคณะ

- วันสอบ ต้องทำตัวเป็นมืออาชีพ ใส่ชุดนักศึกษา ห้ามมาสาย (เปรียบเสมือนวันเล่นคอนเสิร์ตจริง ถ้ามาสาย ลืมชุด หรือไม่สบาย คอนเสิร์ตก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เสียหายกันทุกฝ่าย)

- ถ้าทำข้อสอบไม่ได้ ก็ให้ยอมรับว่าไม่มีความรู้ อย่าลอกข้อสอบ เพราะควรจบไปให้มีความรู้และมีเกียรติ จึงมีนักศึกษาหลายคนที่เต็มใจได้เกรด F

นักศึกษาครึ่งนึงของคณะนี้  มีภาพลักษณ์ภายนอกที่อาจดูไม่ใช่เด็กดี แต่จริงๆ แล้วว่าง่าย และมีความมุ่งมั่น ซึ่งยังมีหลายเรื่องที่พวกเค้าเลือกทางเดินที่ผิด แต่อาจารย์ในคณะจะช่วยกันดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดจนเรียนจบค่ะ

ด้วยความเคารพ

ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2019-05-28 10:17:18 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet