KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

อยากทราบวิธีการที่จะทำให้นักศึกษามั่นใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษได้ครับ

ขอความรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ

อภิรัตน์ กังสดารพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 15:54:29 Like 0

ในส่วนตัวผมเชื่อว่าความกล้าของนักศึกษาต่องมาจากการใช้บ่อยๆ โดยไม่มีความอาย.. ผมจะเน้นในเชิงของกิจกรรมภาษาอังกฤษครับ .. เป็นเชิงกลุ่มบ้าง คู่บ้าง.. ให้เค้ารู้สึกว่าเล่น มากกว่าเรียนครับ .. จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย และลืมเรื่องการอายไป... เพราะส่วนใหญ่จะอายว่าตัวเองจะพูดผิดครับ.. วิธีที่ผมใช้ เป็นการเล่นเกมส์ hotseat คนับ คือให้แข่งเป็นกลุ่มและมีคะแนนล่อ.. เด็กๆ สนุกครับ และไม่อายในภาษาเลย.. เพราะจดจาออยู่กับคะแนนครับ ^^

ฉัตรปกรณ์ ประเสริฐสังข์ (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-24 06:28:46 Like

สร้างจุดเริ่มต้นที่เล็กๆ นั่นคือ มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านบทความภาษาอังกฤษที่สั้น ภาษาไม่ยาก ให้ผู้เรียนอ่าน และสรุปสาระสำคัญ และนำมาพูดหน้าห้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไป 

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-25 13:16:58 Like

แนะนำให้นศ.แสดงออก และให้กำลังใจเมื่อพูดออกมาแล้ว โดยให้การชื่นชมในความกล้า และฝึกให้นศ.คนอื่นๆ เวียนกันทำบ่อยๆ นอกจากนี้ฝึกช่วยกันแปลความหมาย ใช้เวลาในห้องเรียนสั้นๆ เป็นการเสริมความรู้ และความเข้าใจ มั่นใจในการพูด เสริมแรงทางบวกบ่อยๆ เมื่อทำกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก็จะไม่เป็นเรื่องที่น่าอายอีกต่อไป เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการพูด หากนศ.คนใดเริ่มชอบอาจต่อยอดโดยการทำให้เป็น Everyday English จะทำให้ทักษะการพูดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ 

 

 

 

 

สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-08-17 13:10:35 Like

บอกนักศึกษาไปเลยว่า การพูดภาษาอังกฤษผิดเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่่แล้ว เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา ขนาดภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่เราเอง เรายังใช้ผิดกันเลย ฉะนั้น หากอยากมั่นใจ อยากพูดภาษาอังกฤษเป็น ต้องฝึกใช้ฝึกพูดบ่อย ๆ ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ แล้วจะจับทางได้เอง อยู่ที่ว่าจะกล้าและอดทนฝึกฝนหรือไม่มากกว่า

กาญจนา ชีวาสุขถาวร (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2018-05-18 16:23:19 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet