KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ปํญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน

เคยนำ นศ.ไปทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลานวัด แต่พบปัญหาขาดอุปกรณ์ทำความสะอาด จึงนัดผู้นำชุมชนและชาวบ้านประชุมหาแนวทางแก้ไข ในที่สุดผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันหาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ จนงานสำเร็จด้วยดี ฉะนั้นการประสานงานและความร่วมมือกับชุมชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกิจกรรมชุมชน

อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2019-06-20 15:42:42 Like 1

เคยพา นศ ไปออกกิจกรรมชุมชน เหมือนกัน และต้องอาศัยผู้นำชุมชนมากจริงๆ ในการประสานงานกับคนในชุมชนงานจึงจะสำเร็จ

ธเนศ พงศ์ธีรัตน์(ภาคีทูต) (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2019-06-20 15:53:15 Like

    ทำไมเวลาทำกิจกรรมอาสาถึงมุ่งไปเเต่ที่วัดละครับ กวาดลานวัด ไปขัดห้องน้ำที่วัด เก็บขยะรอบมหาวิทยาลัยทำนองนี้ ผมเห็นทำเเบนี้กันหลายคณะมาก เเละท้ายที่สุดเเล้วผลที่ได้จากรูปเเบบกิจกรรมเเบบนี้จะซึมซับให้เด็กมากน้อยเเค่ไหนก็ไม่รู้

    ผมไม่ได้มองขัดเเย้งกับกิจกรรมการพัฒนาเชิงสังคมเเบบนี้นะครับ เเต่ถ้าจะให้เด็กพัฒนาจริงๆ ควรจะเริ่มจากจุดเล็กใกล้ตัวเด้ก เช่นห้องที่เขาอยู่ บ้านที่เขาเช่าต้องมีระเบียบรักษาความสะอาดให้ดี สร้างประโยชน์เเละเผื่อเเผ่ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือจะทำโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมจิตอาสาก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆภายในพื้นที่หมู่บ้าน หรือชุมชน อาคารที่นักศึกษาพักอาศัย ใครพักเเถวไหนก็ทำตรงนั้นไปเลย เเละขณะเดียวกันไม่ต้องลงทุนหรือสิ้นเปลืองเครื่องมืออุปกรณ์ให้ลำบากมากนัก  ยกตัวอย่าง การช่วยสุนัขหรือเเมวจรที่ไร้บ้าน  การให้ความรู้หรือสอนศิลปะในช่วงวันหยุดเเก่เด็กๆในละเเวกชุมชนนั้น ส่วนครูก็คอยฟัง ให้คำเเนะนำ เเละเฝ้าตามการรายงานผลในระหว่างการทำกิจกรรมนั้นๆไปครับ

   

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2020-05-21 20:54:42 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet