KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนและวิธีกรอกแบบฟอร์มการถอดความรู้

  1. เข้าสู่ระบบโดย Username และ Password ที่กำหนดให้ของแต่ละคณะ
  2. คลิกที่เมนู ส่งแบบฟอร์ม
  3. กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม
  4. สามารถกดปุ่ม Next เพื่อกรอกข้อมูลยังหน้าถัดไป และสามารถกดปุ่ม Previous เพื่อกลับไปหน้าก่อน
  5. ใน Step สุดท้าย ให้เลือกไฟล์ต้นฉบับที่เป็น .doc หรือ .docx
  6. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม Finish เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม
  7. หลังจากส่งแบบฟอร์มแล้ว สามารถคลิกที่เมนู แบบฟอร์มทั้งหมด เพื่อดูฟอร์มที่เคยส่งไปแล้ว
  8. สามารถกด Edit เพื่อแก้ไขรายละเอียดต่างๆ และสามารถกดปุ่ม Del เพื่อลบฟอร์ม


    มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลลงระบบสามารถติดต่อ 5701 (เบิร์ด) ขอบคุณครับ


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet