KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การออกแบบและสร้างเครื่อง kiosk ตู้อัจฉริยะบริการพิมพ์เอกสารทะเบียนผ่านจอสัมผัส [File]
2564

การบริหารจัดการระบบคำร้องภายใต้สถานการณ์โควิด

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2564