KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

กระดานสนทนา

นำงานวิจัยมาบูรณาการกับการสอน

อาจารย์ท่านใดมีประสบการนำความรู้จากงานวิจัย หรือส่วนหนึงของงานมาประยุกต์ใช้กับการสอนบ้างครับ มีเทคนิคเเละได้ผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 20:15:46


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet