KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

เปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วย Socrative

สำหรับคลาสที่ตัวเองสอนอยู่นั้น มีการนำสื่อการสอน Socrative มาใช้ในการจัดสอบช่วยเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความสนุก นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทรัพยากรกระดาษที่ใช้ในการสอบและช่วยลดปัญหาในการทุจริต  เนื่องจากโปรแกรม Socrative สามารถสลับข้อสอบและตัวเลือกได้ และนักศึกษาสามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จอีกด้วย 

ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านอื่นๆ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สนุกโดยใช้วิธีใดกันบ้างคะ?

กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ ผศ. (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2020-05-24 21:22:05 Like 2

ขอบคุณ​สำหรับการ​แบ่งปันเทคนิคดีๆครับอาจารย์​

น่าสนใจมากครับ

ผมใช้โปรแกรม Quizzizz ให้เด็กทำข้อสอบก็ดีเหมือนกันครับ โปรแกรมมีการสลับข้อสลับตัวเลือก และยังมีดนตรีประกอบทำให้ไม่น่าเบื่อ เหมือนให้เด็กเล่นเกมตอบคำถามครับ

ณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์ (เทคโนโลยีทางอาหาร) เมื่อ 2020-05-25 09:35:15 Like 3

ต้องไปหามาเล่นบ้างแล้ว Socrative
เคยใช้วิธีสอนแบบ roleplay ในวิชา RSU101 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กำหนดสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ระดมความคิดและสร้างข้อความที่จะสื่อสาร(บท) ผู้เรียนทุกคนจะได้แสดงออกเพื่อสื่อสารให้เพื่อนในชั้นเรียนได้เข้าใจหัวข้อของการเรียนของวันนั้น จากสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จากการสรุปในตอนท้าย วิธีนี้ไม่ต้องใช้กระดาษเช่นกันค่ะ

นุจรีย์ โลหะการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2020-05-26 02:37:43 Like 1

เป็นวิธีที่น่าสนใจมากค่ะ โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับตัวเองใช้ google form ในการจัดสอบ เป็นโปรแกรมที่ง่าย แต่ข้อเสียคือ ถ้าระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร เด็กจะต้องเริ่มทำข้อสอบใหม่

พิชญา โพธินุช (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2020-05-28 12:05:38 Like

ตัวผมเอง ถ้าจะให้เล่นสนุกๆ เร้าใจ เล่นขำๆ ไม่เอาคะแนนไปใช้ จะใช้เว็บ kahoot.it  นศ. ทำแบบทดสอบไปพร้อมๆ กัน และจะเฉลยเมื่อจบข้อนั้นๆ ใครตอบเร็ว ตอบถูก ก็จะได้คะแนนมากกว่า คนที่ตอบถูกแต่ตอบช้า คะแนนก็จะน้อย สามารถปรับระดับคะแนนเป็น 2 เท่าในข้อที่ยาก เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ก็จะเห็นคะแนนและลำดับว่าใครได้เท่าไหร่ครับ

ธฤต อภิสิทธิวงศ์ (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2020-05-28 12:06:24 Like

โปรแกรมนี้ดีเหมือนกันนะคะ ใช้ในการสอบได้ดีอีกทางหนึ่งเลย ถึงแม้ว่าหากสถานการณ์กลับไปเป็นปกติก็สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในห้องเรียนได้ ให้เด็กๆในทำ quiz สั้นๆ ก่อนเรียน หรือหลังเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความสนใจในการเรียน หรือเพื่อเช็คชื่อในห้องเรียนก็เป็นทางเลือกที่ดีทางนึงเลยค่ะ

ฐานวีร์ ลอยแก้ว (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2020-05-29 11:46:07 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet