KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

ขอทราบเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการออกแบบการเรียนการสอนของอาจารย์ 
ขอบพระคุณค่ะ
 

นุจรีย์ โลหะการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2020-05-26 02:18:51 Like 0

การสอนต้องเน้นความรักนำความรู้ครับอาจารย์ เน้นการสอนให้สนุกไว้ก่อน อย่าเครียดมาก การบ้านน้อยๆเด็กจะชอบมากครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 20:28:37 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet