KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ประโยชน์ของการใช้ Google Class ในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วง COVID19

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้นมีมาตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือเป็นต้น สำหรับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้นมีหลายด้านทั้งด้านพลังงาน การแพทย์ และวงการการศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั้นมีผลกระทบเป็นอย่างมากในวงการการศึกษา เช่น เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน การเข้าถึงข้อมูลต่างแบบทันที รวมทั้งเทคโนโลยีความจริงเสมือน บล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์

สำหรับการบรรยายนี้จะถ่ายทอดประสบการณ์การนำเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกมาใช้ในการเรียนการสอน ตามที่ทุกท่านทราบดีว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดส่งผลให้ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งย่อมแน่นอนว่าการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้รับการตั้งคำถามมากมาย ไม่ว่าในเรื่องของการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการสื่อสารกลับจากผู้เรียน ความไม่โปร่งใสในการจัดสอบวัดประเมินผล ย่อมแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่ในทุกวิกฤตย่อมเปิดโอกาสใหม่ และในการถ่ายทอดประสบการณ์นี้กระผมจะได้บรรยายถึงความสะดวกสบายในการใช้แพล็ตฟอร์มของกลูเกิลที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสมาชิกในการใช้บริการอีเมล์ และบริการต่าง ๆ จากกลูเกิล

6. ความรู้เดิม (วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ  เทคนิค หรือกลยุทธ์ที่ใช้) ได้นำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรในกระบวนการดำเนินงาน ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน และแนวทางการแก้ไข

          เนื่องจากมีการปรับการเรียนการสอนให้ใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์มากขึ้น google G-suite นั้นมีบริการต่าง ๆ ที่เหมาะในการใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บเบราเซอร์ (web browser) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้สำเร็จลุล่วงนั้นทางผู้สอนสามารถเชือกใช้บริการดังนี้ได้ คือ Google classroom สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งอาจารย์สามารถเข้าห้องเรียนบรรยายในการเรียนการสอนผ่านบริการ Google meet ซึ่งสามารถสร้างลิงค์ในการเชิญนักศึกษา หรือรหัสในการเข้าสู่ห้องเรียนผ่านทางระบบอีเมล์ได้

          ภายใต้ระบบ Google classroom ผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ส่งไฟล์ให้นักศึกษาดาวน์โหลด หรือทำการสอบ โดยสามารถวัดผลประมาณผลและเก็บคะแนนและสรุปผลคะแนนได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อีกด้วย

สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2021-03-21 21:50:57 Like 1

เป็นประโยชน์อย่างมากในภาวะที่อาจารย์ต้องสอนในระบบออนไลน์ จะลองนำมาปรับใช้ค่ะ

ปรียา อนุพงษ์องอาจ ผศ. (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2021-03-21 21:56:47 Like

สอนเสร็จสามรถอัดเป็น VDO ให้ นศ.มาศึกษาตอนหลังได้ สามารถ share file ทำงานเป็น กลุ่มได้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้รวดเร็ว 

เสมา สอนประสม ผศ. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2021-03-21 22:16:51 Like

ดีค่ะ เป็นอีก platform ที่เหมาะสำหรับใช้กับการสอนออนไลน์ในยุคนี้ ต้องลองใช้แล้วค่ะ

พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์ (คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์) เมื่อ 2021-03-21 22:28:11 Like

เป็นประโยชน์ในช่วงcovid นี้เเหละครับ เเต่การใช้โปรเเกรมสอนออนไลน์นี้ก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกัน ไฟตก เน็ตไม่ดี wifiไม่เเรงก็เป็นอุปสรรคได้เหมือนกัน ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านนะครับ สู้ๆครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 20:34:14 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet