KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การเริ่มต้นส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ของนักวิจัยมือใหม่

การเริ่มต้นส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยมือใหม่ อาจเริ่มจากการเลือกวารสารในประเทศไทยที่อยู่ในฐาน TCI เนื่องจากเป็นวารสารที่ได้รับรองมาตรฐาน มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ โดยค้นหาจาก https://tci-thailand.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมรายชื่อวารสารของสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทย ให้ท่านที่สนใจเลือกวารสารที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับท่าน และที่สำคัญในเว็บไซต์จะมีข้อมูลแจ้งให้ท่านทราบว่าวารสารที่ท่านสนใจ อยู่ TCI กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม 

ดังนั้นผมจึงคิดว่าการเป็นนักวิจัยมือใหม่อาจเริ่มต้นจากวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  แต่ถ้าท่านใดมีศักภาพที่ดีมากก็สามารถไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้เลย เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ

สุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับนักวิจัยมือใหม่สามารถเเชร์ข้อมูลร่วมกันได้ครับ เพื่อให้ผมและผู้ที่สนใจได้นำความรู้หรือเทคนิคต่าง ๆ ไปพัฒนาตัวเองและมหาวิทยาลัยรังสิตของเราต่อไป

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 22:34:54 Like 1

เห้นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ เหมาะสำหรับนักวิจัยมือใหม่สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสืบค้น หรือใช้ค้นหาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานต่อไป

มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 23:15:39 Like 1

เห็นด้วยค่ะ

อำไพพรรณ วงษ์บำหรุ (ศูนย์ศึกษาวิภาวดี) เมื่อ 2021-03-31 08:58:58 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet