KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ทำอย่างไรที่จะได้รับการเผยแพร่บทความในวารสารนานาชาติ

แบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมาในด้านของการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป สำหรับการที่เราจะหันมาพัฒนาบทความวิจัย เพื่อมุ่งเป้าที่จะเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีชื่อ และ Impact Factor ที่สูงหรือควอไทล์ (Q) ตามการจัดอันดับวารสาร SJR คือ Q1 หรือ Q2  

มนพร ชาติชำนิ ดร. (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-02 22:19:51 Like 5

เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยค่ะ

แสงรวี มณีศรี (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-02 22:41:46 Like 1

Impossible is possible. Let's try. ????

เบญจวรรณ คล้ายทับทิม ร.อ. หญิง (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-02 22:50:19 Like 1

ขอบคุณสำหรับแนวทางการพัฒนาบทความวิจัยค่ะ

อัชฌาณัฐ วังโสม (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-02 23:31:57 Like 2

Such a great experience and recommendation! ????????????❤️

สิทธิกร สายวุฒิกุล (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-03 08:38:10 Like

Thankful for sharing your experience. I'll try my hardest. ????

ศศิพินทุ์ ศุภมนตรี (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-03 09:12:09 Like

ดีค่ะ ช่วยเป็นแรงผลักดัน ให้อีกหลายๆคน  และได้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ดีๆเช่นนี้  เพื่อเป้าหมาย ที่มีไว้ ให้พุ่งชน………

อรทัย เหรียญทิพยะสกุล (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-03 10:37:08 Like

ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจค่ะ

อัญชนา สุวรรณชาติ (สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ) เมื่อ 2021-04-04 19:44:42 Like

ทำให้ผู้ที่สนใจ ได้เห็นแนวทางที่เดินสู่เส้นทางนี้ เยี่ยมค่ะ 

นวรัตน์ โกมลวิภาต (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-04 21:07:49 Like

เป้าหมายเหมือนจะยาก​ แต่การมี​ partner และ team จะช่วยให้กระบวนการมีความหมาย​​ เกิดการเรียนรู้​และนำไปสู่ความ​สำเร็จ​ได้จริงเลยค่ะ​ ????

ราตรี ทองยู (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2021-04-08 09:42:25 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet