KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2556] ใครมีไอเดียดีๆ ในการเปลี่ยนวิธีการสอนแบบ ทอล์ค & ชอล์ค ให้เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบ้าง ?

แลกเปลี่ยนเทคนิคกันครับ

Dragon เมื่อ 2012-12-28 17:11:56 Like 0

เคยใช้วิธีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมสอนเนื้อหาที่มอบหมายให้ และสอนเพื่อนๆในห้องเรียน เรียกได้ว่าทำหน้าที่แทนอาจารย์ผู้สอนเลยทีเดียว แต่เมื่อแต่ละกลุ่มสอนเสร็จ ตัวเองก็จะเสริมในจุดที่ขาด หรือแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดอีกครั้งนึง หลังจากใช้วิธีการนี้แล้วรู้สึกว่านักศึกษาใส่ใจในการเรียนเพิ่มขึ้น เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ปาจารีย์ ศรีวัฒนพงศ์ (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2015-06-04 09:27:23 Like

ทอล์ค & ชอล์ค ถ้าครูเก่งจะได้ผลมาก ไม่งั้นโน้ตอุดมไม่ได้เกิด เพราะทอล์คกะช็อค บางทีเป็นส่วนผสมการสอนที่มันส์มาก ขอบอก แต่ครูท่ีขาดทักษะการพูดทำไม่ได้ 

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 09:02:09 Like

การเรียนรู้มีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ผสมผสานกันระหว่างครู นักเรียน และสาระของความรู้  นักเรียนหลายคน สาระความรู้หลายอย่าง ครูมีศิลปะ ทักษะ และใจ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้เพื่อชีวิตของนักเรียนและความสามารถในอาชีพ สอนเหมือนกันแต่ได้รับผลไม่เท่ากัน พี่น้องท้องเดียวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อาจมีความแตกต่างในการเรียนรู้และความสามารถ จึงต้องกลับมาดูว่าพ่อแม่มีศิลปะ ทักษะ และใจ ให้กับลูกแต่ละคนอย่างไร (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)

สุนทร อารยะปรีชา (สถาบันการบิน) เมื่อ 2015-06-18 16:35:07 Like

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ ครับ แต่ปัญหาที่พบคือ นักศึกษามักไม่มีองค์ความรู้และความกล้าที่จะแสดงออก ผมเคยใช้วิธีที่ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจในบทเรียน กลับไปทำการศึกษาหาองค์ความรู้แล้วมานำเสนอในชั้น ผลคือนักศึกษาทำได้ดีครับ 

ศรัณย์ ธิติลักษณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 10:31:04 Like

เห็นด้วยกับท่านอ.กฤษณ์ นะคะ จริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการสอนแบบใดก็ใช้ได้ ถ้าอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีทักษะในการถ่ายทอดให้นักศึกษาเข้าใจ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  ก็สามารถใช้วิธีการสอนได้ทุกวิธีแล้วแต่กลยุทธที่อาจารย์ถนัด ที่สำคัญก็คือทำให้เด็กรู้สึกสนุกอยากมาเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน คิดว่าการสอนโดยใช้ทอล์ค& ชอล์คคงยังใช้ได้ในยุคปัจจุบัน 

การสอนแบบใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่อนข้างจะมีข้อจำกัดบางประการในนศ.ที่กลุ่มใหญ่เนื่องมาจากปัญหาเก้าอี้ ที่หันมาเจอกันได้ยาก ทำกลุ่มค่อนข้างลำบาก เสียงตีกัน ใครมีวิธีการดีๆช่วยแชร์บ้างนะคะ

ดวงใจ ลิมตโสภณ (พยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2015-08-17 10:35:14 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet