KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

5ส เรื่องง่ายๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ

"หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูงามตา" เป็นวลีที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กรนำหลักการ 5ส มาใช้ 5ส มาจาก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย

Malivan Praditteera เมื่อ 2015-06-02 14:04:28 Like 0

การวัดความมีคุณภาพขององค์กรดูได้หลายด้าน  5 ส. เป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความมีระเบียบ ในหลายๆด้านของคนเรา  เมื่อวิถีปฏิบัติของตนมีระเบียบแล้วเชื่อว่าจะส่งผลถึงความคิด และการกระทำต่อผู้อื่น  องค์กรใดมีคนที่มีระเบียบอยู่มากเท่าใดย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้น และการไปสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพก็ไม่ใช่เรื่องยาก  แต่ในทางปฏิบัติ..ที่ยังเป็นปัญหาเมื่อนำหลัก 5 ส. ไปใช้เองคือ ความยั่งยืนที่จะคงไว้ทั้ง 5 ส. ไม่ใช่เหลือเพียง 4 ส. หรือ 3 ส.

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2015-06-08 16:55:33 Like

การ 5 ส ให้เยี่ยม ประการหนึ่งควรลดขั้นตอนธุรกรรมธุรการให้น้อยลง แบบฟอร์มลงทะเบียน เซนต์กันเยอะ สะสางไม่หวาดหวั่น เลยอาจไม่สะดวก และอันพาลไปสู่สร้างนิสัยแอบปลอมลายเซนต์อาจารย์

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 09:10:46 Like

เป็นหลักการพื้นฐานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำไปจัดการทั้งในองค์กร และในชีวิตประจำวันครับ

นฤนาถ ไกรนรา (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 16:50:02 Like

5 ส. จะสำเร็จได้ด้วยวินัยของทุกคนค่ะก เพราะารจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน โดยใช้หลัก 5 ส. เป็นก้าวแรกของการบริการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อันช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพและความมีคุณภาพของทรัพยากรบุคคลและเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจได้ในที่สุด

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 15:09:54 Like

อยากนำ เรื่อง 5 ส ไปใช้ แต่ดูเหมือนว่า ต้องมีเวลามากๆ นี่คือปัญหาค่ะ ทำให้สำนักงานของเราไม่ได้ทำเสียทีจนบัดนี้ค่ะ

วราพร ลักษณลม้าย ผศ.ดร. (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2015-06-25 22:56:08 Like

5 ส จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและคงอยู่ 

ต้องอาศัย สะสางค่อนข้างเยอะ ของต่างๆจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2015-07-08 13:57:57 Like

เอาเเค่2ส ก็ได้ครับ สติ เเละ สตาร์ท  ส สติ อย่างเเรกมีสติหยั่งรู้คิดอย่างรอบคอบ รู้เท่าทันโลก เเละ ส สตาร์ท คือเมือคิดได้ก็ลงมือทำให้เห็นผล จะสำเร็จบรรลุ ถูกบ้างผิดบ้างก็ช่างปะไรอย่างน้อยก็ได้ทำเเล้ว  ส่วนจะเลือกทำ 5ส หรือ10ส ถ้าลงมือทำอย่างจริงจังเเค่ส.เดียวก็ดีเเล้วหละครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2019-05-20 15:00:05 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet