KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การใช้ google sites

อยากทราบถึงประโยชน์และปัญหาที่พบในการใช้ google sites ร่วมในการเรียนการสอนของทุกท่านครับ

จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย (คณะเทคนิคการแพทย์) เมื่อ 2015-06-15 11:43:37 Like 1

ปัญหาคือ ใช้ไม่เป็น    ที่เปิดอบรมให้ก็ตามไม่ทันจริง ๆ     

บุญสม เกษะประดิษฐ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 15:32:54 Like

การใช้ google sites อาจทำไม่ได้ทั้งหมดเลือกใช้ในเรื่องที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป็นเรื่องๆ ไป

สุนทร อารยะปรีชา (สถาบันการบิน) เมื่อ 2015-06-18 16:07:33 Like

เพื่อนอาจารย์ทุกท่านคะ   การสอนวิชาRSU 101 เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน   แรกๆ ก็รู้สึกไม่ถนัดคะ  แต่เมื่อเข้าใจวิธีการใช้มากขึ้น  ก็ช่วยแบ่งเบาไปเยอะและเหมาะกับssignment ของวิชา  คือนักศึกษาตอบสั้น ๆ   ยังไม่แน่ใจว่าจะนำมาใช้กับวิชาที่ตนเองสอนหรือไม่  คือ การบัญชีขั้นสูง 2 ซึ่งเต็มไปด้วยกระดาษทำการ  และ  งบการเงิน   ท่านใดที่เชี่ยวชาญช่วยแนะนำ  ทุกวันนี้ใช้ได้ในส่วนของการแนะนำมคอ. 3   และ assignment   และเอกสารประกอบการสอนเท่านั้น  คะ

 

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

อ.นิ่ม

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 08:56:26 Like

ประโยชน์ของการใช้ google sites คือ

1.อาจารย์สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้โดยไม่ต้องเก็บเอกสารที่เป็นแบบ hard copy

2. สามารถใช้ google site เป็นช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

 

ปัญหาที่พบ คือ google site ยังเป็นช่องทางที่นักศึกษาเข้าน้อย(อัตราการเข้าใช้งาน)

 

 

อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2015-07-08 13:45:16 Like

ก็ลองใช้นะคะ ก็ใช้ได้แต่ยังไม่คล่องไม่ชิน คือไม่สามารถสร้างได้เอง ต้องให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์นวตกรรมมาช่วยทำสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ เวลาสอนในห้องเรียนต้องมีเจ้าหน้าที่มานั่งอยุ่ในห้องด้วยเพราะทำไม่ค่อยเป็น มีรายละเอียดหลายอย่าง แต่ก็ทุ่นเวลาไปเยอะในการทำกิจกรรมในห้องเรียน มีคนบอกว่า google classroom จะง่ายกว่า 

ดวงใจ ลิมตโสภณ (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2018-05-04 16:13:20 Like

ลองใช้แล้ว ก็ช่วยได้ในการลดเอกสาร นักศึกษาสามารถเข้าไป self study บทเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประมวลรายวิชา อย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่า ยังต้องใช้ วิธีการอื่นๆกระตุ้นผู้เรียนให้เป็น active learner ร่วมด้วย 

ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2018-05-07 08:32:42 Like

ประโยชน์ในการใช้งาน

ง่ายต่อการนำบทเรียนให้นศ.ได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ลดการใช้กระดาษ

ปัญหาที่พบ

ไม่สามารถลงสื่อ VDO หรือบทเรียนที่มีขนาดใหญ่ได้

บางส่วนไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองต้องอาศัยจนท.ที่ดูแล

ถ้าสัญญานอินเตอร์เนทไม่ดีการเข้าใช้งานจะมีปัญหาบ้าง

นศ.เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย

ข้อเสนอแนะ

การนำสื่อมาใช้อาจต้องผสมผสานและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนก็ต้องมีกลยุทธในการกระตุ้นนักศึกษาให้เป็น Active learner

smiley

 

 

จุฬา ยันตพร (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2018-05-26 18:27:24 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet