KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การวิจัยที่มีชีวิตชีวา

อาจารย์คิดว่า ใช่Active Research หรือไม่

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:04:44 Like 0

ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้  อย่างนี้แล้วกัน   การวิจัยที่มีชีวิตชีวาต้องเป้นการวิจัยที่มีParticipation  กับหน่วยวิเคราะห์ หรือ หน่วยตัวอย่าง  โดยผู้วิจัยต้องใช้อาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมที่สังเกตได้  จากการแสดงด้วยวาจาและท่าทาง  หรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างลงมือจัดกระบวน(treatment)  ลงไปในกลุ่มตัวอย่างนั้น  และสรุปผลที่ได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิด หรือไม่ เพราะเหตุใด  โดยนำทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาเป็นเหตุผลในการอธิบาย  

การวิจัยที่มีชีวิตชีวาแบบนี้  สนุกทำเพลืน  แต่ใช้เวลามากเหมือนกัน

   

นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ดร. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 09:18:42 Like

งานวิจัยอย่างนี้ก็สนุกดีครับ โดยเฉพาะหากเป็นทางสังคมสาสตร์จะเรียกว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เราสามารถทำให้งานวิจัยมีอำนาจอธิบายได้มากขึ้น เป็นงานที่มีชีวิตไม่แห้ง แต่ข้อจำกัดที่สำคญคือการเข้าถึงหน่วยวิเคราะห์ ซึ่งบางครั้งมีปัญหาอยุ่บ้างครับ  

ศรัณย์ ธิติลักษณ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-19 11:31:37 Like

นักวิจัยมือใหม่ควรที่จะเริ่มจากเป็นผู้ช่วยวิจัยในทีมของผู้มีประสบการณ์  เพื่อจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ แล้วจะได้รู้สึกสนุก และมีความสุขในการทำวิจัย และมองว่างานวิจัยไม่น่าเบื่อหรือเปล่าคะ

วัฒนี รัมมะพ้อ (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 11:34:59 Like

ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง. จะต้องสร้างอาชีพ. สร้างรายได้. จากฐานที่เป็นศูนย์ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น จากที่ไม่มีอะไรเลย. นั่นคือผลสำเร็จของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. ซึ่งสามารถเห็นความแตกต่างก่อน และหลัง. วิจัย ได้อย่างชัดเจน ทำให้ลดปัญหาความยากจนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งชุมชนกลุ่มคนแบบนี้มีจำนวนมาก กระจายอยู่ทุกพื้นที่ ถ้ามหาลัยใช้ความรู้ในหลายๆแขนงยื่นมือเข้าไปช่วยก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นอย่างยิ่ง แถมยังได้บุญกุศลอีกด้วย

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-20 20:46:52 Like

ในมุมของผม การวิจัยจะมีชีวิตชีวาได้ ก็ต้องเริ่มจากผุู้ทำวิจัยนี้เเหละที่ต้องactiveเสียก่อน ถ้าไม่มีกระจิตกระใจทำซะเเล้ว งานวิจัยในลักษณะนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ คงจะจืดชืดเป็นเเกงที่กินไม่ลงเเน่นอนครับ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 21:03:48 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet