KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

นักวิจัยมือใหม่ จะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีคะ

สนใจที่จะทำวิจัย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดี ขอความรู้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ว่าควรจะทำอย่างไร

วัฒนี รัมมะพ้อ (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-19 11:28:37 Like 0

ผมคิดว่า ถามตัวเองก่อนครับว่า อยากรู้เรื่องอะไร ชอบอะไร ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะสนใจเรื่องเครื่องสำอางค์ ก็อาจคิดเล่นๆว่า เค้าทำครีมยังไง มีส่วนผสมอะไรบ้าง ถ้าเราใส่อันนี้ไปจะทำให้ครีมเราดีขึ้นไหม มีใครใส่หรือยัง อะไรประมาณนี้ครับ สรุปว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบครับ

สถาพร คำหอม (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-09-14 14:51:06 Like

เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่ท่านอาจารย์สนใจครับ แล้วเราจะได้เทคนิคและวิธีการดี ๆ ของแต่ละบทความครับ รวมถึงจะได้ทราบว่างานวิจัยในด้านที่สนใจอยู่ยังขาดการศึกษาในเรื่องใด ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจัยที่ได้เป็นประโยชน์ต่อไปครับ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 23:03:59 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet