KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ลักษณะของงานสร้างสรรค์

อยากทราบความหมายของผลงานที่ถือเป็นงานสร้างสรรค์ต้องเป็นอย่างไรคะ

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-20 13:45:26 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet