KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การวัดคุณค่าของงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม

อยากขอความคิดเห็นว่าการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน ในทุนวิจัย ว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนที่ได้รับหรือไม่มี มีหลักในการคิดอย่างไร. คิดจาก รายได้ที่เกิดจากผลการวิจัย หารด้วย ทุนวิจัย. จะได้ไหม. ท่านมีวิธีคิดแบบใด. รบกวนช่วยแชร์ความรู้ด้วยคะ อยากให้ทุกงานวิจัยแสดงให้เห็นตรงนี้จะดีมาก.

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-21 10:38:41 Like 0

เป็นการวัดที่ยากมากเลยคับ การนำไปอ้างอิงอาจยังไม่ใช่คำตอบที่วัดเป็นมูลค่าตัวเงินได้

ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2018-04-18 16:03:46 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet