KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การจัดหาโปรแกรม สถิติ ควรเป็นหน่วยงานไหนรับผิดชอบ

ไม่ทราบว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหน

ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2018-04-18 16:01:08 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet