KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2557] มีอาจารย์ท่านใดเคยใช้สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ มาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร

มีอาจารย์ท่านใดเคยใช้สื่อการสอนรูปแบบต่างๆ มาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร

ปิ่น เมื่อ 2015-05-12 11:33:17 Like 0

จากการที่ดิฉันได้มีการนำสื่อการ์ตูนไปใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการบัญชีสำหรับกิจการพาณิชยกรรมและรายการปรับปรุง และได้มีการทำงานวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อโดยจากการอ่านข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นทั้งหมดของผู้เรียน สามารถสรุปได้เป็นข้อดี และข้อเสียดังนี้

ข้อดี

 1. ชอบสื่อการ์ตูนการสอนแบบนี้มากเลยคะ เพราะถ้าไม่เข้าใจ หรือไม่ได้เข้าเรียนก็สามารถเปิดเรียนได้ตลอดเวลาทุกที่คะ เนื้อหาที่ทำก็เป็นเรื่องที่ตลก สนุกดีมีคำเตือนสติซ่อนอยู่ด้วยทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นด้วย
 2. การนำบทเรียนมาทำเป็นการ์ตูน ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นมากๆ ทำให้นักศึกษาสนใจมากกว่าที่เป็นตัวหนังสือในหนังสือปกติ ดีคะ ชอบ สนับสนุน อยากให้นำมาใช้ชมอยู่เสมอ
 3. นิทานสนุกมากเลย ได้รับความรู้ และทำให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้นคะ
 4. มีความเป็นส่วนตัว เพราะเรียนด้วยตนเอง ดูแล้วเพลินมากๆ ทำได้ดี เลิศมาก ดีเยี่ยม
 5. เป็นนิทานที่ให้ความรู้ทางบัญชีได้ดีมาก ได้เนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกด้วย ได้รับข้อคิดจากการ์ตูนมีสาระที่ดี
 6. เหมือนมาดูการ์ตูนถือว่าเป็นสื่อการสอนที่ทำให้ดูง่ายและไม่น่าเบื่อ แถมยังได้ข้อคิดจากชาดก
 7. การ์ตูนน่ารักสนุกมาก ชอบมากคะ วันนี้อารมณ์ดี้ ดี มีการ์ตูนดูด้วย ชอบการเรียนแบบนี้ เพราะทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าการเรียนในหนังสือ และได้ความรู้ใหม่ๆ
 8. ได้ดูการ์ตูนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนเรา ควรตอบแทนบุญคุณคนอื่น
 9. เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจมากมีการ์ตูนให้ดูทั้งสนุก และก็เข้าใจง่ายดีด้วย ผมชอบครับ ได้แง่คิดและความรู้
 10. มีสาระความรู้มากคะ การ์ตูนสนุก สอดแทรกเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ได้ความรู้มากคะ ชอบมากคะ
 11. การ์ตูนทำให้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าเรียนในหนังสือ

ข้อเสีย

ไม่ได้ถาม เมื่อไม่เข้าใจ

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-05-13 08:52:03 Like

ผมใช้วิดิโอฉายภาพยนตร์ที่มีการปฏิบัติบางอย่างของ(ตัวละครที่แสดงเป็น)แพทย์  แล้วให้นักศึกษาวิจารณ์

ได้ผลดีมากในการสอนวิชาเวชจริยศาสตร์

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-04 20:06:43 Like

        สร้าง Classroom ในแต่ละกลุ่มรายวิชา จากทำสื่อการสอนผ่าน Youtube เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา รวมทั้งนักศึกษาสามารถทำงาน และส่งงานผ่าน Internet ได้ ผลที่ได้แต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษาใช้ งานเกือบครบทุกกิจกรรมีไม่ถึง 10 คนจากจำนวน นศ. ประมาณ 200 คน ส่วนมากใช้ Download เอกสาร กับดูคะแนน

 https://docs.google.com/a/rsu.ac.th/forms/d/1DI9_3aEmk00n7BkwswzoKfmvzH0vYcydjB9tioiMPyA/viewanalytics

เสมา สอนประสม ผศ. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 16:30:06 Like

ใช้ภาพยนตร์ในการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ประเด็นลักษณะงานด้านสื่อสารมวลชน และจริยธรรมจากนักแสดงและเนื้อหาของภาพยนตร์ ซึ่งทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจและตั้งใจเพิ่มขึ้น 

ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 11:08:02 Like

ใช้application ของ IOS ที่ชื่อว่า KeyNote (เหมือนกับPowerPoint)โดยให้นักศึกษา Download และใช้งาน โดยที่ไม่ว่าจะสั่ง assignment ในเรื่องใด จะให้นักศึกษาสร้าง keynote และจัดรูปแบบให้สวยงาม เพื่อเป็นการสร้างสื่อเพื่อใช้ presentation และฝึกในการสร้างการ presentationให้สวยงสม และอ่านง่าย ชัดเจน

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 15:47:39 Like

ได้มีโอกาสใช้ภาพยนตร์สารคดีและการตูนในการสอนเหมื่อนกันค่ะ ผู้เรียนเพลิดเพลินและสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้นกว่าการบรรยายภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการสอนผ่านสื่อประเภทนี้ควรจะต้องมีการอธิบายภาคทฤษฎีให้ผู้เรียนเข้าใจล่วงหน้าก่อน และต้องมีการพูดคุยปิดท้ายเพื่อสรุปสาระสำคัญและกำหนดประเด็นเพื่อการวิพากษ์ร่วมกันค่ะ

ปาริษา มูสิกะคามะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 12:46:19 Like

เคยใช้ Socrative ในการให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ

ข้อดีคือสะดวก รวดเร็ว สามารถอธิบายข้อสงสัยที่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจพลาดได้

ข้อเสียคือการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมๆกัน 200 คนในห้องเดียวกันทำให้เกิดการล่าช้าได้

วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 14:39:03 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet