KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ทำไมงานวิจัยต้องมี 5 บท เหมือนกันทั้งประเทศ?

ทำไมงานวิจัยของประเทศไทยต้องมี 5 บท เหมือนกันทั้งประเทศ ถ้าไม่ทำเป็น 5 บท ทำไมถึงต้องผิด ผมไม่เข้าใจ ... จะโทษผู้เขียนงานวิจัยว่า "เขียนไม่เป็น" หรือโทษผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานวิจัยว่า "ไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าไม่ใช่ 5 บท" ใครเป็นผู้กำหนดว่า 5 บท ถูก? ถ้าประเด็นและเนื้อหามีครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัยของสาขานั้นๆ (เน้นว่า สาขานั้นๆ ไม่ใช่สาขาตนเอง)

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ.ดร. (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2018-04-30 10:24:50 Like 0

ผมไม่เขียน5บทได้มั๊ยครับ  ผมขอทำเเละเขียนในสไตล์ของผมเองได้หรือเปล่าครับ อยากเเหกคอกการทำวิจัยบ้าง

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 20:48:18 Like

ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันค่ะ แต่เป็นแบบฟอร์มที่เราควรทำ ตามความคิดส่วนตัวนะคะ อาจเป็นแนวทางที่กำหนดเพื่อช่วยให้นักวิจัยผู้มีความรู้และจินตนาการ ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยไม่มีอะไรนำหน้ากันเกินไปเช่นหากใช้จินตนาการมากเกินไป อาจทำให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ

วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 14:49:37 Like

ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันค่ะ แต่เป็นแบบฟอร์มที่เราควรทำ ตามความคิดส่วนตัวนะคะ อาจเป็นแนวทางที่กำหนดเพื่อช่วยให้นักวิจัยผู้มีความรู้และจินตนาการ ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยไม่มีอะไรนำหน้ากันเกินไปเช่นหากใช้จินตนาการมากเกินไป อาจทำให้ชิ้นงานนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ

วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 14:49:59 Like

เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตามค่ะ ลองไปศึกษาเรื่อง power relation ของนักคิดชื่อ Michel Foucault นะคะ แล้วจะรู้ว่าทุกส่ิงอย่างบนโลกใบนี้ เกิดจากกระหายอำนาจของคนเพียงไม่กี่คนที่อยากมีอำนาจเหนือคนส่วนใหญ่ค่ะ 

กาญจนา ชีวาสุขถาวร (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2018-05-18 16:11:27 Like 1

ผมสายวิศวกรรม มองในรูปของกรอบระเบียบ ผมคิดว่า มันคงทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมั้งครับ 

สถาพร คำหอม (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-09-14 14:45:16 Like

คิดว่าไม่จำเป็นนะคะ บางหลักสูตรก็มี 6 บทนะคะ บทที่เพิ่มมาเค้าเน้นที่ผลการวิจัยที่ได้รับ ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานวิจัยเชิงโมเดล ซึ่งจำเป็นต้องมีการอธิบาย component รวมทั้ง stage และ process ที่อยู่ในโมเดลที่ชัดเจนค่ะ ... และบางหลักสูตรที่เน้น "นวัตกรรม" จะมีบทที่ 7 ซึ่งจะอธิบายในเชิงกระบวนการที่จะนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป็นที่สำคัญมากๆ เลยค่ะ

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2019-06-23 15:48:28 Like 1

งานวิจัยสังคมศาสตร์ไม่ต้องมี 5 บทก็ได้ครับ อย่างที่มหาวิทยาลัยรังสิตเอง งานวิจัยระดับปริญญาเอกสายสังคม ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปแบบ 5 บทครับ

จอมเดช ตรีเมฆ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2020-05-07 15:43:27 Like

ผมทำวิจัย มีมากกว่า 5 บท ครับ

จักราวุธ พานิชโยทัย (คณะรังสีเทคนิค) เมื่อ 2020-05-19 21:23:11 Like

ผมเห็นที่มหาวิทยารัฐที่มีชื่อเสียงบางเรื่องที่เคยอ่านมี 6 บทครับ ดังนั้นผมคิดว่ามีมากกว่า 5 บทไม่น่าจะผิดครับ เพราะผมคิดว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบครับ

ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ (คณะบัญชี) เมื่อ 2021-03-30 22:55:00 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet