KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วยแท็บแล็ต

ในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกๆ ด้าน รวมทั้งในด้านการศึกษา ซึ่งเราอาจมองว่าเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น สมาร์ทโฟส แท็บแล็ต ฯลฯ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง นักศึกษาของเราส่วนใหญ่ แทบจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากกว่าเอกสารประกอบการสอน หรือ ตำราต่างๆ เสียอีก ดังนั้นหากเราลองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยหันมาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ก็อาจจะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน และ จูงใจให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้นะครับ โดยอาจจะเริ่มต้นจากกระบวนการง่ายๆ เช่นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำแบบทดสอบ เล่นเกม หรือกิจกรรมในชั้นเรียนอื่นๆ ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมายหลายโปรแกรม

และอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือมหาวิทยาลัยของเราได้มีการแจกแท็บแล็ตให้กับนักศึกษาทุกคนอยู่แล้ว รวมถึงระบบอีเมล์ @rsu.ac.th ของ google ที่บุคลากรทุกคนมีอยู่นั้นก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากมายไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเสริมแบบเต็มรูปแบบ พื้นที่เก็บไฟล์ที่มากถึง 1EB ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ภายในแท็บแล็ตเครื่องเดียว และแชร์ให้กับนักศึกษาได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรจะลองปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นเอกสาร ตำรา การบรรยาย มาเป็นการใช้แท็บแล็ต และโปรแกรมต่างๆ ในการเรียนสอนแทน จะทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และ ดึงดูดผู้เรียนได้มากเลยครับ

สุวิชา ธงพานิช (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2018-05-07 22:59:58 Like 2

ใช้ Ipad ช่วยลดการใชกระดาษไปได้เยอะเลยครับ และมีโปรแกรม ให้เลือกสะดวกใช้มากครับ

ธเนศ พงศ์ธีรัตน์(ภาคีทูต) (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2018-05-08 14:24:23 Like 2

ได้มีการใช้ iTunes U ในการจัดการเรียนการสอน สะดวกมากค่ะ เวลาแจ้งเตือนนักศึกษาจะทราบได้ทันที ไม่ต้องพึ่งพวก social media อื่นๆค่ะ

รัชนก ขำศิริ ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2018-05-10 15:01:25 Like 1

ใช้การทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วย Socrative มาสักพักรู้สึกว่าสะดวกไม่ต้องเปลืองกระดาษ เด็กก็ตอบรับดีเพราะเข้าใช้ได้ง่ายแค่มีอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ใช้เวลาไม่นานก็วัดผลได้คะแนนออกมาแล้ว สะดวกขึ้นมากทั้งอาจารย์และนักศึกษา

สุทธิพร นามนาค (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2018-05-10 15:16:01 Like 1

เห็นด้วยคะ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น yes

พชรอร แก้วเจริญ (คณะนวัตกรรมเกษร) เมื่อ 2018-05-13 15:17:05 Like 1

paperless ค่ะ นักศึกษาเดี๋ยวนี้มีไอเดียและทักษะในการใช้ application  ต่างๆ ตนเองได้ทดลองให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ใช้ I movie ใน iPAD ทำ clip VDO เผยแพร่นวตกรรมผลงานพี่พยาบาล ได้รับคำชื่นชมจากพี่พยาบาลว่านักศึกษารังสิต เก่งเทคโนโลยีจังเลย yes

ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง (คณะพยาบาลศาสตร์) เมื่อ 2019-04-10 09:53:11 Like

เด็กๆ เก่งเทคโนโลยีกว่าอาจารย์ซะอีกครับ

จักราวุธ พานิชโยทัย (คณะรังสีเทคนิค) เมื่อ 2020-05-05 13:16:12 Like

การสอนโดยใช้เเทปเลตถือว่าเป็นเครื่องมือที่โดนใจเด็กเจนนี้อย่างมาก เเต่ถ้าจะให้เรียนหรือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ดดยเครื่องมือนี้อย่างเดียวอาจทำให้เด็กขาดปฎิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง การจดจ่ออยู่บนหน้าจอนานๆย่อมมีผลเสียตามมา ถ้าจะให้ดีควรใช้คู่ขนานกับการสอนจริง เเละใช้เเทบเล็ตเป็นตัวเสริมในบางกรณีก็จะทำให้การเรียนรู้สมบูรณ์มากขึ้น 

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2020-05-21 20:16:49 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet