KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

จบซะทีกับการใช้กระดาษในการสอบ!!!

                 เมื่อเข้าสู่ยุค 2018 ซึ่งเป็นยุคนวัตกรรมเทคโนโลยี 4.0 ทางคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ online โดย “ไม่ใช้กระดาษในการสอบ” เพื่อลดงบประมาณและรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อคณะกายบำบัดมีการจัดสอบ comprehensive ประจำปีการศึกษา 2560 จึงได้ประยุกต์ใช้ ระบบ socrative ในการสอบ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มแรก มีการจัดตั้งทีมทำงานเพื่อจัดการสอบ comprehensive โดยมอบหมายให้อาจารย์ออกข้อสอบและนำข้อสอบลงระบบ socrative ก่อนการใช้งานจริงเรามีการทดลองทำข้อสอบ comprehensive ด้วยเครื่อง iPad เพื่อตรวจทานความผิดพลาดก่อนการสอบจริง เนื่องจากการสอบมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราจึงมีการเตรียมระบบ เครื่อง iPad และสัญญาณ wifi โดยให้นักศึกษานำเครื่อง iPad ส่วนตัวมาลงโปรแกรม socrative แล้วมาเชื่อมกับเครื่องส่วนกลางเพื่อให้กรรมการกลางตรวจสอบการทำข้อสอบของนักศึกษา จากนั้นเราจะมีการตรวจสอบสัญญาณ wifi อีกครั้งก่อนการสอบจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

                ผลจากการจัดสอบด้วยวิธีนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว หลังเสร็จสิ้นการสอบนักศึกษาสามารถทราบคะแนนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ที่สำคัญไม่มีปัญหาการลอกข้อสอบเกิดขึ้นให้รำคาญใจ เนื่องจากระบบ socrative จะสลับลำดับข้อและลำดับตัวเลือกให้ เห็นไหมคะว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสอบมันดีขนาดไหน หากทุกท่านมีความสนใจที่จะใช้ระบบ socrative หรือมีข้อซักถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ใต้กระทู้หรือติดต่อที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะsmileyyes

อภิญญ์การย์ เจริญลาภ (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2018-05-11 16:30:35 Like 0

สนใจใช้ระบบนี้ในการสอบมากๆเลยคะ yes

พชรอร แก้วเจริญ (คณะนวัตกรรมเกษร) เมื่อ 2018-05-13 14:52:21 Like

ได้ลองใช้ในวิชาที่รับผิดชอบดูแลอยู่ครับ โดยใช้ในการ quiz นักศึกษาครับ นักศึกษาบอกว่าดีมากครับเพราะได้ทราบคะแนนทันทีที่ทำเสร็จและอยากให้วิชาอื่นๆใช้ด้วย แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการสอบครับ คาดว่าจะนำไปใช้การสอบในปีการศึกษาต่อไปครับ ไม่แน่ใจว่าหากต้องการนำไปใช้ในการสอบควรดำเนินการอย่างไรครับเพื่อไม่ให้มีข้อสอบหลุดรอดออกไปได้ครับ

ทิวา โกศล (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2018-05-13 17:23:05 Like

ผมคิดว่าระบบนี้เป็นระบบที่น่าสนใจ แต่ได้มีโอกาสคุมสอบในรายวิชาที่มีการสอบโดยใช้ระบบการสอบแบบออนไลน์ ได้พบปัญหาในการใช้งานคือ เมื่อนักศึกษาใช้ ipad ในการสอบ นักศึกษาจะมีการทุจริตในการสอบโดยการเปิดเอกสารการสอนขึ้นมาอ่านในระหว่างการสอบ และไม่ค่อยมีความเสถียรของระบบเนื่องจากเวลานักศึกษาสอบพร้อมกันหลายๆคน ระบบจะล่ม ทำให้นักศึกษาทำข้อสอบไม่ทัน จึงเกิดความล่าช้าในการสอบครับ

ตฤณณวัฒน์ ทองชิต (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2018-05-16 15:46:44 Like

ก็ดีคะ แต่ระบบยังไม่มีความเสถียร์พอคะ 

นิศา ปานอ่อน (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2018-05-16 16:30:03 Like

การใช้ Socrative ต้องมีระบบของ apple classroom ร่วมด้วยค่ะ จะสามารถทำการlock หน้าจอของนักศึกษาทำให้ไม่สามารถเปิดไปที่อื่นได้นอกจากที่เราระบุไว้ หรือแม้แต่กระทั่งการ captures หน้าจอก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ อีกทั้งอาจารย์ยังสามารถดูการทำข้อสอบของนักศึกษาได้ด้วยโหมด screen 

ถ้าเห็นลักษระความผิดปกติของการทำข้อสอบสามารถ lock ระบบของนักศึกษาคนนี้ได้โดยตรง และlockได้ทันทีค่ะ 

เรื่องความเสถียรอาจจะต้องใช้การขยายสัญญาณของ WiFi เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ต่อเนื่องค่ะ หรือสัญญาณส่วนตัว

เท่าที่ลองใช้มามักเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มักหลุด ใช้การ refresh นักศึกษาก็กลับไปทำได้เหมือนเดิมค่ะ

อัญมณี ยิ่งยงยุทธ (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2018-05-17 11:47:27 Like

เท่าที่เคยลองใช้ wifi เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำข้อสอบ wifiต้องเเรงครับ ถ้าสัญญาณหลุดระหว่างทำข้อสอบ นักศึกษาต้องเริ่มทำข้อสอบใหม่ครับ

ปฐมพงศ์ จันธิมา (คณะกายภาพบำบัด) เมื่อ 2018-05-17 18:24:28 Like

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เคยใช้ google form ในการจัดสอบและเก็บคะแนน quiz มาตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วเหมือนกันค่ะ สามารถใช้ได้กับทั้งคำถามเลือกตอบและคำถามปลายเปิด พบว่าสามารถประเมินผลลัพธ์ได้ไว และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติได้ดีขึ้น ผู้เรียนก็สามารถมี interactive กับคำตอบของผู้ร่วมเรียนในคลาสได้ดีค่ะ

ปาริษา มูสิกะคามะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-05-18 12:32:08 Like

เคยนำ socrative app มาใช้เก็บคะแนนในห้อง มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่หลายความเห็นข้างต้นบอกไว้ค่ะ ปัญหาที่เจอคือ นักศึกษายังทุจริดด้วยการใช้อุปกรณ์สื่อสารของตัวในการหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบ และระบบ wi-fi internet ของมหาวิทยาลัยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ ส่วนตัวคิดว่า app นี้ และ app อื่น ๆ ที่มีการสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้ดีกับข้อสอบปรนัย ซึ่งก็เป็นข้อสอบที่เน้นจำแต่วัดความเข้าใจหรือความคิดวิเคราะห์ไม่ค่อยได้ 

กาญจนา ชีวาสุขถาวร (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2018-05-18 16:00:42 Like

ได้มีโอกาสทดลองใช้เก็บคะแนนในห้องเรียน ผลตอบรับจากเด็กๆค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ

กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ ผศ. (คณะเทคโนโลยีชีวภาพ) เมื่อ 2020-05-25 16:19:16 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet