KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

บทเรียนนี้ควรสอนนักศึกษาในคราวเดียว หรือแบ่ง

บทเรียนนี้ควรสอนนักศึกษาในคราวเดียว หรือแบ่งเป็น 2 ถึง 3 ครั้ง ถึงจะพอดี 

 

จากประสบการณ์อาจารย์ครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2018-05-15 09:36:08 Like 0

ดิฉันคิดว่าถ้าเนื้อหามีความสำคัญและนักศึกษาต้องรู้ ควรจะแบ่งสอนหลายครั้งเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและจดจำได้

นิศา ปานอ่อน (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2018-05-16 16:27:08 Like 1


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet