KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2557] ท่านคิดว่าการนำ Social Network มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับผนักศึกษายุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

ท่านคิดว่าการนำ Social Network มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับผนักศึกษายุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

Lucky เมื่อ 2015-05-12 11:34:07 Like 0

การนำSocial Network มาช่วยในกิจกรรมมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะนักศึกษาแทบจะทุกคนชอบใช้Social Networkในชีวิตประจำวัน การแนะนำPageสอนภาษาอังกฤษดีๆในFacebook นักศึกษาก็จะเข้า การให้นักศึกษาfollow twitter ของสื่อภาษาอังกฤษต่างๆบุคคลที่ชื่นชมชาวต่างประเทศนะกศึกษาก็ได้เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้อีกด้วยการทำGroup Lineของรายวิชาก็สามารถลดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนของงานที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วยค่ะ

สุพจนินท์ ดวงจินดา (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2015-06-03 23:33:08 Like

เหมาะมาก ที่ รพ.ราชวิถี ภาควิชาต่างๆได้ใช้กลุ่มไลน์ในการติดต่อ นัดหมาย ตลอดจนการประเมินอาจารย์ในบางประเด็น

สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2015-06-04 19:59:37 Like

การใช้ social media เหม่ะกับการสอนปัจจุบัน  อาจช่วยทำให้นักศึกษารู้สึกไม่น่าเบื่อ และสนใจเรียนมากขึ้น

กานดา ว่องไวลิขิต ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 09:08:09 Like

ปัจจุบันการใช้ Social Network เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารที่สำคัญ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน เนื่องจาก 

1. รวดเร็ว 

2.เข้าถึงง่าย

3.เข้าใจง่าย

การเรียนและการศึกษาหาความรู้ก็ต้องการความสำคัญที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ปัจจุบันได้ทดลองใช้ Social Network หลากหลายรูปแบบและผลตอบรับที่ออกมาก็ดีมากๆด้วย

 

ภัชภิชา ยกกำพล (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 11:51:29 Like

เหมาะสมค่ะ เพราะสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ง่าย และดูน่าสนใจ

ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 15:28:21 Like

ดีครับแต่อยากได้ Bandwidth มากกว่านี้ เพราะเมื่อนักศึกษาให้งานพร้อมกันแล้วจะช้ามาก บางครั้งก็เข้าไปไม่ได้ครับ 

เสมา สอนประสม ผศ. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 16:32:25 Like

เหมาะคับ เพราะว่านักศึกษาสามารถ update การบ้านหรืองานที่อาจารย์สั่ง ทำให้สะดวกและรับรู้กันอย่างทั่วถึง ไม่ทำให้เกิดความคาดเคลื่อนหรือสื่อสารผิดพลาดได้

พรพัชรรินทร์ วงศ์สายศรี (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 22:01:23 Like

เหมาะค่ะ เพราะการนำ Social Network มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ศิริวรรณ วาสุกรี ผศ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) เมื่อ 2015-06-08 20:14:35 Like

การนำ Social Network มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับนักศึกษายุคปัจจุบันมาก เพราะสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้อีกส่วนหนึ่ง ใช้แจ้งข่าวสารทั้งการสอน และกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดเวลา นักศึกษาสามารถย้อนกลับมาอ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ นักศึกษาบางคนไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับอาจารย์ในช่วงแรก ก็สามารถใช้ในการติดต่อจนเกิดความคุ้นเคยและกล้าเข้ามาพบอาจารย์โดยตรง นอกจากนี้อาจารย์ยังช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและการดำเนินชีวิตได้ตลอด

ปรานอม ขาวเมฆ ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-09 09:49:43 Like

ปัจจุบัน Social Network เป็นช่องทางการสื่อสารของผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ฉะนั้นที่อาจารย์ใช้ Social Network ในการสื่อสารกับนักศึกษาถือเป็นช่องทางที่เหมาะสม เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ไม่เฉพาะในเรื่องของการนัดหมาย แต่ยังรวมไปถึงการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการ Assign งาน, การอธิบายขยายความจากการบรรยายในห้องเรียน หรือการเน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน ในประเด็นที่สำคัญต่างๆ 

นฤนาถ ไกรนรา (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-10 16:26:03 Like

"เลือกสารให้ตรงสื่อ เลือกสื่อให้ตรงใจ" เมื่อนักศึกษาใช้สื่อใดแล้วเราใช้สื่อตรงก็จ๊ะเอ๋กัน และยังลดช่องว่างระหว่างครูกับนักศึกษาด้วย 

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 08:57:15 Like

ปกติทางรายวิชา MGT202 ของคณะบริหารธุรกิจ จะมีการใช้ social network คือ LINE (ตั้งLine group) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจากการใช้ Line มาประมาณ 1ปีครึ่งมานี้ พบว่าหมดปัญหาในเรื่องการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน. อีกทั้งหากเราส่ง link youtube ในเรื่องที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเรื่องรายวิชา ให้นักศึกษาได้อย่างง่ายดาย ถือว่า line application มีimpact มากทีเดียว

ปิยภรณ์ ชูชีพ ดร. (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:40:08 Like

ช่วยในการติดต่อสื่อสารและลดช่องว่างระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ได้ แถมยังช่วยในการนำเสนอและยกตัวอย่าง ของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม

นพปฎล สุวรรณทรัพย์ (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:41:52 Like

เหมาะสม แต่ต้องดูเป็นกรณีไป เนื่องจากบางข้อมูลที่  Social Network นำเสนอหรือมีการแชร์มักไม่มีที่มาและการตรวจสอบข้อมูล ดังนั้น หากไม่มีการขัดกรองหรือตรวจสอบข้อมูลก่อนนำมาใช้อาจส่งผลเสียต่อนักศึกษาได้

ชุลีรัตน์ เจริญพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 10:48:00 Like

เหมาะสม เพราะปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์นับเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูล การศึกษา กิจกรรมทางธุรกิจ สังคม และการเมืองต่างๆ หรือเพื่อความบันเทิง

ชนัฐนันท์ มณฑาทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 11:26:23 Like

เหมาะสมครับ เพราะในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสำคัญการใช้ Social Network มาช่วยในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและยังลดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอีกด้วย ในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลได้

ฟ้าลั่น กระสังข์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 12:13:48 Like

เหมาะสมครับyes การนำเทคโนโลยี Social  Network มาใช้เป็นเครื่องมือสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการผลักดันให้นักศึกษาก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงนักศึกษายุคใหม่ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะทำให้เกิดระบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตsmiley

จอมเดช ตรีเมฆ (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ) เมื่อ 2018-05-03 13:31:03 Like

เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบัน Social Media เป็นสื่อที่นักศึกษาใช้ สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับวิชา รวมทั้งคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ชัชญา สกุณา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2018-05-14 09:42:13 Like

เหมาะสมและช่วยเบาภาระบางประการไปได้มากค่ะ

แขไข ธนสารโสภิณ (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2020-05-01 14:46:55 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet