KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ทำอย่างไรถึงจะสอนแนวฟินแลนด์ที่เน้นตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียน 50-60 คน และผู้สอน 1 คนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คะ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ทำอย่างไรถึงจะสอนแนวฟินแลนด์ที่เน้นตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียน 50-60 คน และผู้สอน 1 คนแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คะ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

กาญจนา ชีวาสุขถาวร (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2018-05-18 15:50:58 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet