KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การใช้ Kahoot ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ได้นำเอา Kahoot มาใช้ในการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการทบทวน และทดสอบ Quiz นักศึกษาในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 คอร์ส วิชาแรก เน้นบรรยาย มีศัพท์เฉพาะทางจำนวนมาก ทำให้ต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจบ่อย พอนำ Kahoot มาใช้ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน สิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายขึ้น วิชาที่ 2 เป็นวิชาทักษะ ไวยากรณ์ ได้นำ Kahoot มาใช้ในการฝึกฝน ผันรูปกริยาใน "กาล" ต่างๆ แต่ประสบปัญหาอยู่บ้าง ในเรื่องของ

1. ข้อจำกัดในเรื่องจำนวนตัวอักษร  2. บางครั้ง ฟอนท์ภาษาญี่ปุ่น รวน 3. ระบบ WIFI ไม่ค่อยเสถียร บางครั้งใช้เวลานานในการ LOG IN  

ท่านใดมีประสบการณ์ในการใช้ Kahoot มีเทคนิควิธีต่างๆ วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ขอความกรุณาแชร์เพื่อเป็นความรู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

  

อัจฉรา โหตรภวานนท์ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2018-05-31 15:31:56 Like 0

เรียนท่านอาจารย์อัจฉราครับ

อยากรบกวนถามท่านอาจารย์ว่าโปรแกรมดังกล่าวนี้เหมาะกับการใช้กับนักศึกษาที่มีจำนวนมากๆไหมครับ

ขอบพระคุณมากครับ

อาจารย์วรพล มหาแก้ว

วรพล มหาแก้ว (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2018-09-24 13:11:59 Like 1

เหมาะมากๆ เลยค่ะ เพราะเหตุผลที่นำ Kahoot มาใช้ในรายวิชาก็ด้วยเหตุผลที่ว่า มีจำนวนนักศึกษามาก 80 กว่าคนค่ะ  กว่าจะเรียกชื่อ เช็คชื่อเสร็จกินเวลานานมาก...พอได้ไปอบรมการใช้ Kahoot ก็เลยนำมาใช้  สร้างเป็น Quiz คำถามเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนครั้งก่อนช่วงตอนต้นชั่วโมง เท่ากับได้เช็คชื่อนศ.ไปในตัว / นศ.จำนวนมาก  พอเรียนๆ ไป มักขาดสมาธิ ก็จะนำวิธีนี้ขึ้นมาใช้ เพื่อสร้างความคึกคักในห้องเรียนค่ะ 

อัจฉรา โหตรภวานนท์ (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อ 2018-09-25 14:26:24 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet