KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ปัญหา plagiarism แก้ไขอย่างไร

ในปี 2560 ผมได้เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารแห่งหนึ่ง แต่ได้รับการปฏิเสธมา ผมเลยกลับมานั่งปรับปรุงใหม่แล้วส่งไปวารสารที่ใหม่ ปรากฏว่าได้รับแจ้งว่าผลงานผมติดปัญหา plagiarism จากนั้นผมลงทุนเสียเงินเพื่อตรวจดูจะได้รู้ว่าตรงไหนผมติด plagiarism ทางบริษัทผู้ตรวจแจ้งกลับมาว่าผมติด plagiarism แบบ 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอน หลังจากพูดคุยก็สรุปว่าอาจเป็นไปได้ว่าผมติด plagiarism กับงานที่เคยส่งไปครั้งแรกหรืออีกความหมายหนึ่งคือก๊อบปี้งานตัวเอง ผมได้พูดคุยกับวารสารที่แรกที่ผมส่งไปว่า ให้ถอนข้อมูลของผมจากระบบให้หมดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ผมนั่งทำใจอยู่หลายเดือน ประมาณปลายปี 2560 ผมเอางานชิ้นเดิมนี้มาเขียนใหม่เป็นภาษาไทยด้วยความมั่นใจในตัวงานและการเขียนของตนเอง สุดท้ายงานนี้สามารถลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI1 ได้สำเร็จ นี่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่ก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ยังไงก็ดูดีกว่าครับ   

สถาพร คำหอม (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) เมื่อ 2018-09-14 14:41:38 Like 0


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet