KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2557] เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-21 13:06:03 Like 0

น่าจะต้องเริ่มจากการอ่านบทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อดูแนวทาง และประยุกต์เป็นงานของเรา 

กานดา ว่องไวลิขิต ผศ.ดร. (คณะวิทยาศาสตร์) เมื่อ 2015-06-05 09:13:22 Like

มีประสบการณ์น่าสนใจที่ทราบจากนักวิชาการอเมริกันท่านหนึ่ง(ลืมชื่อ) ใช้วิธีหาช่องว่างคือเรื่องที่ไม่มีการตีพิมพ์แล้วก็เขียนเรื่องนั้นๆ ทำให้ได้โอกาสตีพิมพ์สูงๆ ลองดูนะครับ

ส่วนตัวผมพบว่าการทำงานร่วมจะได้ผลดี

สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 11:25:49 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet