KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ผู้เริ่มงานวิจัยใหม่ๆควรมีผู้ช่วยเก็บผลงานหรือเลขานุการเก็บรวบรวมผลงานดีหรือไม่อย่างไร

ผู้เริ่มงานวิจัยใหม่ๆ ควรมีผู้ช่วยเก็บผลงานหรือเลขานุการในการเก็บรวบรวมผลงาน หรือทำคนเดียว จะดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-05-16 10:52:16 Like 0

        ขอเเสดงความเห็นสนับสนุนกระทู้ดังนี้ครับ สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่ต้องทำวิจัยไปด้วยควรมีผู้ช่วยวิจัยอย่างยิ่ง เพื่อให้ผลงาน การเก็บข้อมูลต่างๆมีรูปธรรมชัดเจนเเละใช้เวลาที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อ  เเละนอกเหนือจากผู้ช่วยทำงานวิจัยหรือทีมงานที่สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์เเล้ว ในระดับคณะหรือเเต่ละหลักสูตรควรมีพี่เลี้ยงนักวิจัยที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำวิจัยมาก่อน เพื่อคอยเเนะเเนวการทำงานวิจัย การเขียนบทวิจัยต่างๆให้เเก่อาจารย์ที่สนใจ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2019-05-20 13:36:14 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet