KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

การเปิดเผยข้อมูลวิจัยระหว่างทำการวิจัยมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระหว่างทำการวิจัยให้ผู้อื่นหรือสาธารณะ จะมีข้อดี และข้อเสีย อย่างไรครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-05-17 12:04:26 Like 0

ข้อเสียมีมากกว่าข้อดีครับ

ข้อเสียคือ ผลการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ อาจแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้ ทำให้ภายหลังขาดความเชื่อถือ หากไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ได้ประกาศออกไปชุดแรก

จักราวุธ พานิชโยทัย (คณะรังสีเทคนิค) เมื่อ 2020-05-05 13:03:49 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet