KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

ปัญหาของแหล่งทุนในการวิจัย

ปัญหาของแหล่งทุนในการวิจัย การขอจากบริษัทยาจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-05-17 12:06:13 Like 0

ไม่ค่อยดีครับ ผลการวิจัยอาจมี Bias ที่ไม่พึงประสงค์ครับ

จักราวุธ พานิชโยทัย (คณะรังสีเทคนิค) เมื่อ 2020-05-05 13:00:11 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet