KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

หากงานวิจัยยังไม่สำเร็จแต่ผลไม่เป็นไปตามคาด จะยุติหรือทำต่อ

หากงานวิจัยยังไม่สำเร็จ ผลไม่เป็นไปตามคาดจะยุติในการทำวิจัยดี หรือควรทำต่อให้สำเร็จดีครับ

ปรีชา ชื่นวิภาสกุล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อ 2019-05-17 12:24:55 Like 0

ควรจะทำต่อครับ สักวันนึงผลมันอาจจะเป็นไปตามที่เราต้องการครับ

ตฤณณวัฒน์ ทองชิต (คณะทัศนมาตรศาสตร์) เมื่อ 2019-06-08 15:20:39 Like

ควรทำต่อ ... เสนอแนะว่า ควรไป review งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือไม่ก็ต้องทบทวน research design อาจมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบงานวิจัยก็ได้นะคะ ... หากทำทั้งสองกรณีแล้วผลการวิจัยยังผิดพลาดอีก ขอให้หาเหตุผลมาอภิปรายผลให้ชัดเจนด้วยนะคะ ... เป็นกำลังใจให้นะคะ

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2019-06-23 15:29:17 Like

คิดว่าควรทำต่อนะคะ  แต่อาจจะต้องมีการทบทวนตัวแปรที่ศึกษาหรือทบทวนกรอบการศึกษาอีกครั้ง น่าจะสำเร็จนะคะ

มัติกร บุญคง (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2019-06-25 00:48:48 Like

ผลวิจัยไม่เป็นไปตามคาด ย่อมเกิดขึนได้ครับ Truth อาจเป็นสิ่งใหม่ที่ทฤษฎีเก่าๆ ไม่สามารถทำนายได้ นี่คือกระบวนการที่ทำให้โลกเจริญขึ้นครับ การที่ผลไม่เป็นไปตามคาดหมาย ก็ต้องทำการวิจัยต่อไป จนถึงที่สุด แล้วหาเหตุผลมาอธิบายให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไร บางทีอาจจะ Discover สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน

เช่น การค้นพบรังสีเอกซ์ของ ศ.เรินท์เกินต์ ก็ไม่เคยมีทฤษฎีที่อธิบายได้มาก่อนครับ 

การค้นพบวัคซีนรักษาพิษสุนัขบ้า ของหลุยส์ ปาสเตอร์ ก็เป็นสิ่งใหม่ ที่ในยุคนั้นไม่มีใครทราบวิธีมาก่อนครับ

ทำต่อเถอะครับ อธิบายผลให้ได้ อาจเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในโลกก็ได้ครับ

 

จักราวุธ พานิชโยทัย (คณะรังสีเทคนิค) เมื่อ 2020-05-05 12:58:18 Like

ควรทำต่อไปค่ะ
ควรปรึกษานักวิจัยอาวุโสเพื่อรับคำแนะนำในการทบทวนระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อกำจัดตัวแปรแทรกซ้อน

นุจรีย์ โลหะการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) เมื่อ 2020-05-26 01:44:08 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet