KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

วัดผลนักดนตรีด้วยกระดาษ?!

วิทยาลัยดนตรี เป็นคณะที่เน้นการปฏิบัติ หรือแม้แต่กระทั่งวิชาทฤษฎีดนตรีก็มีหลายคำตอบ อาจารย์ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาไปกับการฝึกฝนดนตรี หรือทำงานวิจัยสร้างสรรค์ ที่ลงลึกในรายละเอียดเฉพาะทางอยู่ตลอดเวลา แต่

- ทำไมต้องมาเสียเวลากับการทำงานเอกสาร เช่น มคอ. ที่ไม่เคยได้ใช้ในการสอนได้จริง

- ทำไมผู้ที่มาตรวจประกันคุณภาพส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้ที่สามารถชี้ให้เห็นหรือให้แนวทางการแก้ปัญหาของคณะได้อย่างตรงจุด

อาจารย์ทุกท่านเสียเวลากับการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสอนของตัวเองเหล่านี้ขนาดไหนกันบ้างคะ? 30-40% ของงานที่ควรจะต้องทำจริงๆ มั้ยคะ?

ภาศิณี สกุลสุรรัตน์ (วิทยาลัยดนตรี) เมื่อ 2019-05-28 10:32:59 Like 1

เห็นด้วยกับทุกบรรทัดเลยครับ ครูอาจารย์ควรเน้นที่ทักษะฝีมือการสอนให้เด็กที่เราสอนเเละดูเเลเขาให้เก่งขึ้น ภาระงานเอกสาร ทำไปตามกฏว่าต้องทำ ต้องส่ง เเต่เอาเข้าจริงๆก็มีไม่ได้มีผลกับการเรียนรู้ในทุกวันนี้เลย เป็นการสูญพลังงานความคิดความสามารถไปเป็นงานเอกสารเเท้ๆ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2021-03-28 21:01:55 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet