KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชุมชนนักปฏิบัติ

[2557] เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบไหน อย่างไร จึงจะโดนใจผู้ให้ทุน

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบไหน อย่างไร จึงจะโดนใจผู้ให้ทุน

Likit Neeranatpuree เมื่อ 2015-05-21 13:06:17 Like 0

1 หัวข้อวิจัยต้องชัดเจน ต้องตอบคำถามว่าอะไร ใคร ที่ไหน ตัวแปรต้น ตัวแปรตามคืออะไร บรรจุไว้ในหัวข้อ

2 สถาบันหรือหนวยงานจะได้ประโยชน์อะไรจากวิจัยของเรา 

3 ต้องทบวรรณกรรมที่เกี่ยงข้องและแนวคิดทฤษฏีให้สอดคล้องกับงานมากที่สุด

4 ต้องกำหนดขอบข่าย ระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน

5 ในหมวดค่าใช้จ่ายต้องระบุให้ชัดเจน และต้องละเอียด

มงคล โสดาจันทร์ (สถาบันภาษาอังกฤษ) เมื่อ 2015-06-04 10:08:13 Like

เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ให้ความสนใจกับการวิจัยที่สามารถนำความรู้ที่ได้ออกมาใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆ ภาคการบริการโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ หรือแม้แต่ภาคเกษตรกรรม ก็ตาม เพราะฉนั้นโดยส่วนตัวมองว่าการสร้างงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจเกิดการต่อยอดทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม คือ งานวิจัยที่จะถึงดูดการได้ทุนสนับสนุนจากภายนอกทั้งจากรัฐและเอกชน ซึ่งรังสิตเองถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะบูรณาการณ์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันและร่วมกับภาคเอกชนสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมได้ไม่ยากเลย

อ. วาลุกา

วาลุกา พลายงาม (วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก) เมื่อ 2015-06-04 16:32:32 Like

เขียนตรงแนวนโยบายของผู้ให้ทุน

กฤษณ์ ทองเลิศ ผศ.ดร. (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 09:03:41 Like

ในฐานะนักวิจัยหน้าใหม่ ขอมารับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ

นฤนาถ ไกรนรา (คณะนิเทศศาสตร์) เมื่อ 2015-06-11 16:36:02 Like

ขอบคุณข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน มีประโยชน์มากสำหรับนักวิจัยมือใหม่อย่างผม

นพปฎล สุวรรณทรัพย์ (คณะบริหารธุรกิจ) เมื่อ 2015-06-17 14:44:13 Like

เรื่องที่ไม่เพ้อฝันจนเกินไป

บุญสม เกษะประดิษฐ์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) เมื่อ 2015-06-18 15:36:12 Like

ต้องเขียนชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า ถ้าไม่ทำงานวิจัยชิ้นนี้. จะมีผลเสียต่อใคร อย่างไร. และงานวิจัยนี้ ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร. และได้ประโยชน์อย่างไร. ควรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

วันฤดี สุขสงวน ผศ. (คณะบัญชี) เมื่อ 2015-06-20 22:26:08 Like

ถามผู้ให้ทุนก่อนครับ ปีนี้เทรนด์งานวิจัยเเบบไหนที่มาเเรง เเละมีเเนวโน้มอนุมัติทุนได้ง่ายผู้ใหญ่ชอบ

บัณฑิต เนียมทรัพย์ (คณะศิลปะและการออกแบบ) เมื่อ 2018-05-17 21:05:36 Like

เหมือนแหล่งทุน เปลี่ยนเงื่อนไขไปมา

 

ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช (คณะเศรษฐศาสตร์) เมื่อ 2020-02-03 11:42:37 Like


เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย username และ password เดียวกับระบบ Intranet