KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 ประสบการสอน [File]
2557 การหมักน้ำส้มสายชูจาก แอปเปิ้ล [File]
2558 ชุดสร้างกำลังใจสำหรับมือใหม่หัดเพาะ เห็ดถั่งเช่าสีทองกึ่งสำเร็จรูป “ BIO CORDY KIT” [File]
2558 การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน [File]
2561 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก [File]
2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่จืดในรูปแบบชาชง [File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562