KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2564

การพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์จากผักตบชวา (ผักตบชวาเป็นพวงหรีดและดอกไม้จันทน์)

[File]
2564

ถอดความรู้โครงการจัดกิจกรรมในรายวิชาเรียน

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2564