KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

2562

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1

-