ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-2 การพัฒนาโปรแกรมการปรับสมดุลธาตุด้วยมหาพิกัดทั่วไป อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 18,200
2553-3 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 16,200