ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการอบรมเรื่อง KM ทำได้จากงานใกล้ตัว

9 มีนาคม 2564 ห้อง 1-702 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:25 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมเรื่อง Service Learning สร้างการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้อง 1-702 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:24 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

9 ตุลาคม 2563 ห้อง 1-605 เวลา 900-12.00 น.

วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:23 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

7 ตุลาคม 2563 ห้อง 1-605 เวลา13.00-16.00 น.

วันที่ประกาศ: 22 มีนาคม 2564, 13:21 อ่านต่อ >>