ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS108: แบดมินตัน อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 27,700
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS110: ว่ายน้ำ อาจารย์สุจิตรา บุญเกิด 32,700