ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2556-3 การพัฒนารูปแบบวงจรการฝึกบินของเครื่องบินจำลองรุ่น ON TOP IFR PROFICENCY แบบเครื่องบิน CESSNA172 พล. อ. อ. คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา 25,000