ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


KM Rangsit University

ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการจัดการความรู้ สำหรับปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการนำการจัดการความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง (PDF) (Word)

ดาวน์โหลด แบบถอดประสบการณ์ความรู้ (PDF) (Word)

ตารางการส่งผลงานการจัดการความรู้ สำหรับปีการศึกษา 2563 (PDF)

 เข้าสู่ระบบ