ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อการสอน e- Learning เรื่อง การสร้างภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว
2549
2
41,700 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ