ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อการสอน e- Learning และซีดีช่วยสอนเรื่อง การสร้างสรรค์พื้นฐานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2549
2
41,700 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ