ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ชุดแขนจำลองอย่างง่ายเพื่อฝึกทักษะการเจาะเลือด
2547
1
14,000 บาท
คณะเทคนิคการแพทย์