ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Electronics Comic Book “Investment in 21st Century of INI100: Investment in Daily Life”
การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา INI 100: การลงทุนในชีวิตประจำวัน
2558
1
57,600 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ