ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ENG436 การแปลขั้นสูง เรื่อง การแปลคำบรรยายใต้ภาพ อาจารย์จอมแก้ว วิเศษชลหาร 42,100