ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2559-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา CIS 211 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟท์แอ็คเซสกับงานธุรกิจ อาจารย์สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร 63,000